Οι Ειδοποιήσεις SSL του Google Chrome ver.: 56 & τι σημαίνουν

Οι Ειδοποιήσεις SSL του Google Chrome ver.: 56 & τι σημαίνουν

Όσοι χρησιμοποιείτε τον Google Chrome, θα έχετε παρατηρήσει ίσως ότι μετά την τελευταία ενημέρωσή του στην νέα έκδοση 56, υπάρχουν αλλαγές ως προς τον χαρακτηρισμό των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε για το αν προσφέρουν κρυπτογράφηση ή όχι.

Διαβάστε περισσότερα