Υπηρεσίες Service & Τιμές για επισκευές Υπολογιστών

Υπηρεσίες Service & Τιμές για επισκευές Υπολογιστών

Αξιότιμοι πελάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από σήμερα βρίσκεται στη διάθεσή σας ένα τμήμα του Portal μας και από το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικώς για τις υπηρεσίες επισκευών ηλεκτρονικών υπολογιστών που παρέχει η CompuStar.gr, καθώς επίσης και τις κοστολογήσεις και χρόνους αυτών.

Διαβάστε περισσότερα