Βύσμα Τροφοδοσίας Laptop

Βύσμα Τροφοδοσίας

Βύσμα Τροφοδοσίας Laptop

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία όταν:...

  • Το laptop σας δεν φορτίζει καθόλου.
  • Η φόρτιση του laptop σας σταματά ανά διαστήματα.
  • Το βύσμα τροφοδοσίας έχει σπάσει.

Αν το βύσμα τροφοδοσίας του laptop σας είναι σπασμένο, αν το laptop δεν φορτίζει καθόλου ή αν η φόρτιση διακόπτεται ανά διαστήματα, τότε είναι πολύ πιθανό με την αλλαγή μόνο του βύσματος τροφοδοσίας, το laptop σας να επισκευαστεί.

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να αντικαταστήσουμε το βύσμα τροφοδοσίας του laptop σας και να σας γλυτώσουμε από το αρκετά υψηλό κόστος για αλλαγή μητρικής ή πλακέτας τροφοδοσίας. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, θα πρέπει να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε την όλη κατάσταση ανοίγοντας το laptop σας, καθώς αν έχει δημιουργηθεί αρκετά μεγάλη ζημιά στις επαφές του βύσματος επάνω στην μητρική πλακέτα, η επισκευή μπορεί να είναι αδύνατη ή ασύμφορη.

Πόσο στοιχίζει η υπηρεσία;

Η υπηρεσία για την αντικατάσταση του βύσματος τροφοδοσίας του laptop σας κοστίζει 70,00€ και στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται το άνοιγμα & έλεγχος (προ επισκευής) του laptop, η αξία του νέου ανταλλακτικού, η εργασία για την αντικατάσταση καθώς και ο έλεγχος (μετά επισκευής).

Αν κατά τον αρχικό έλεγχο-άνοιγμα του laptop σας διαπιστωθεί ότι η βλάβη είναι μεγαλύτερη ή/και ασύμφορη (συνήθως λόγω απαίτησης αλλαγής μητρικής ή πλακέτας τροφοδοσίας) και επιθυμείτε να μην προχωρήσουμε σε επισκευή, τότε θα χρεωθείτε μόνο 30,00€ για το άνοιγμα και τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε στο laptop σας.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία;

Συνήθως χρειαζόμαστε 1-5 εργάσιμες ημέρες (εφόσον διατίθεται άμεσα το ανταλλακτικό στην αποθήκη μας) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αντικατάστασης του βύσματος καθώς και ο συνολικός απαραίτητος έλεγχος (μετά επισκευής) προκειμένου να ελέγξουμε ότι λειτουργούν όλα σωστά. Ο χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που θα έχουμε. Φυσικά ισχύει (αυστηρώς) σειρά προτεραιότητας με σκοπό να εξυπηρετούνται πάντα όλοι οι πελάτες μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.