Τελευταία ενημέρωση: 18/04/2022

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη το δικαίωμά σας στην ιδιωτικότητα και θέλουμε να αισθάνεστε άνετα χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθορίζει τις βασικές λεπτομέρειες που αφορούν τη σχέση των προσωπικών δεδομένων σας με το «www.compustar.gr» που ανήκει στην εταιρεία, «ΒΑΡΛΑΜΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», (εφεξής η “Εταιρεία“), η οποία εδρεύει στην Χαλκίδα Ευβοίας, στη διεύθυνση Μιαούλη & Αγγελάτου. Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας και του «www.compustar.gr» και οι όροι που διέπουν την χρήση των υπηρεσιών αυτών ορίζονται στη σελίδα «Όροι Χρήσης».

1. Σκοπός της παρούσας Πολιτικής:

 • Να διασφαλίσουμε ότι είναι κατανοητό ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει το «www.compustar.gr» τους λόγους για τους οποίους τα χρησιμοποιεί, καθώς και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά.
 • Να εξηγήσουμε τους τρόπους που χρησιμοποιεί η Εταιρεία τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι πελάτες/επισκέπτες του «www.compustar.gr».
 • Να εξηγήσουμε τα δικαιώματα και τις επιλογές των επισκεπτών/πελατών του «www.compustar.gr» σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται.
 • Να εξηγήσουμε την προστασία του ιδιωτικού απόρρητου και την ασφάλεια των επισκεπτών/πελατών του «www.compustar.gr».

Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική ή ερωτήσεις σχετικά με την Προστασία Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνήστε με το «www.compustar.gr» και την Εταιρεία, είτε μέσω email στο privacy@compustar.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του «www.compustar.gr».

2. Συλλογή Δεδομένων

Ποια δεδομένα συλλέγουμε:

(α1). Για την διαδικασία εγγραφής στο e-shop μας «https://compustar.gr/eshop/index.php», αλλά και για την ορθή λειτουργία διεκπεραίωσης των παραγγελιών γενικότερα, απαιτείται η συλλογή και χρήση ορισμένων Δεδομένων σας όπως:

Όνομα,

Επώνυμο,

Διεύθυνση e-mail και

Τηλεφωνικός αριθμός ενώ για λόγους οικονομικούς/φορολογικούς (π.χ. για να μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πώληση υπηρεσιών και προϊόντων) χρειάζεται να συλλεχθούν και επιπλέον στοιχεία (στοιχεία τιμολόγησης) και τα οποία είναι κυρίως τα ακόλουθα:

Επωνυμία,

Δραστηριότητα επιχείρησης,

Τηλέφωνο επιχείρησης,

ΑΦΜ,

ΔΟΥ,

Πόλη,

Διεύθυνση και

Ταχυδρομικός Κώδικας.

Τη διεύθυνσή σας θα πρέπει να την καταχωρήσετε στο e-shop μας μέσα από την σελίδα “Ο Λογαριασμός μου ► Βιβλίο Διευθύνσεων”, αφού ολοκληρώσετε το πρώτο βήμα της εγγραφής σας. 

(α2). Προσωπικά δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών:

Τα δεδομένα πιστοποίησης και ελέγχου πληρωμών συλλέγονται και παρέχονται κατ’ εντολή του Πελάτη από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (όπως στη προκειμένη περίπτωση από την EveryPay) που εκκαθαρίζουν πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες και βεβαιώνουν καταθέσεις ή εμβάσματα σε λογαριασμούς της Εταιρείας. Για πληρωμές με αντικαταβολή τα δεδομένα παρέχονται από/προς την υπεύθυνη Μεταφορική Εταιρεία.

(α3). Στο site μας «www.compustar.gr» υπάρχουν αναρτημένες φόρμες παραγγελιών για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μας καθώς και φόρμα επικοινωνίας για την άμεση επικοινωνία των χρηστών/επισκεπτών του site μας με την εταιρεία μας. Τα Δεδομένα που συλλέγονται κυρίως μέσω των συγκεκριμένων φορμών, είναι τα ακόλουθα:

Όνομα,

Επώνυμο,

Διεύθυνση e-mail και

Τηλεφωνικός αριθμός ενώ για λόγους οικονομικούς και φορολογικούς (π.χ. για να μπορεί να ολοκληρωθεί επιτυχώς η πώληση μιας υπηρεσίας) μπορεί να συλλεχθούν και επιπλέον στοιχεία (στοιχεία τιμολόγησης) και τα οποία είναι κυρίως τα ακόλουθα:

Επωνυμία,

Δραστηριότητα επιχείρησης,

Τηλέφωνο επιχείρησης,

ΑΦΜ,

ΔΟΥ,

Πόλη,

Διεύθυνση και

Ταχυδρομικός Κώδικας.

(β). Πως τα συλλέγουμε και γιατί:

Τα δεδομένα παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του Πελάτη και την επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του (π.χ. για την καταχώρηση παραγγελίας ή την αποστολή προϊόντων) ή/και για την εκπλήρωση συμβατικών ή/και νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας (π.χ. έκδοση παραστατικών πώλησης).

(γ). Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται:

Το προσωπικό και οι εταίροι του «www.compustar.gr» έχουν πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν για τους σκοπούς που αναφέρονται σε κάθε κατηγορία δεδομένων παραπάνω και δεσμεύονται από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία.

Οι συνεργάτες της Εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του hardware ή/και του λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος και των ιστότοπων δύναται να έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο από τα παραπάνω δεδομένα μέσω της πρόσβασης που έχουν στο λογισμικό και στους ιστότοπους.

Οι συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (π.χ. Courier) που είναι υπεύθυνες για την κάθε παράδοση παραγγελιών, έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αναγκαία για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη, για τις αποστολές παραγγελιών που αφορούν την κάθε μία, με σκοπό την εκτέλεση της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας προς τον Πελάτη.

Οι πάροχοι πληρωμών (Τράπεζες, EveryPay, κλπ.) επιλέγονται από τον Πελάτη για την πληρωμή των υπηρεσιών προς την Εταιρεία και έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, αν αυτό είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση και τον έλεγχο των πληρωμών, καθώς και για τον εντοπισμό απάτης ή άλλων κακόβουλων ή/και παράνομων πράξεων σχετικά με τις συναλλαγές της Εταιρείας (πληρωμές, επιστροφές χρημάτων, κλπ.).

Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας (π.χ. Google Maps, κλπ.) έχουν πρόσβαση σε ένα υποσύνολο των δεδομένων επικοινωνίας που ανταλλάσσονται κατά τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη / Επισκέπτη με τις υπηρεσίες ή/και το προσωπικό του «www.compustar.gr».

Τα ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας ανήκουν στο «www.compustar.gr» και διατηρούνται σε διακομιστές ιδιοκτησίας του ή πιθανώς σε τρίτους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών analytics (Google Analytics, κλπ.) οι οποίοι έχουν διασφαλίσει το απόρρητο των δεδομένων αυτών. Το «www.compustar.gr» παρέχει ενημέρωση στους προμηθευτές του ή συνεργαζόμενα πρόσωπα ή εταιρείες για τα παραπάνω ανώνυμα στατιστικά καθώς και για στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα Δεδομένα, όπως (πχ) η διεύθυνση e-mail, ή άλλες υποβολές που κάνετε σε αυτό το site μπορεί να περιέχουν το αληθινό σας όνομα ή άλλες προσωπικές πληροφορίες και ως αποτέλεσμα μπορούν να εμφανιστούν σε αυτό το site. Όπως και άλλα websites, λαμβάνουμε αυτόματα πληροφορίες γενικής φύσεως που καταγράφονται στα αρχεία καταγραφών (log files) του server μας, όπως η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε και πληροφορίες μέσω cookies.

3. Διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες)

Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε χώρες εκτός Ε.Ε. (τρίτες χώρες) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εάν ο Πελάτης έχει ενημερωθεί ειδικά και έχει παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου.
 • Εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση συμβάσεως, όπως σε περίπτωση που η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εντολών πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος τρίτης χώρας, ή σε περίπτωση διαβιβάσεως προς εκτέλεση εντολής για την κατάρτιση συναλλαγής.
 • Εάν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας.
 • Εάν υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόμου ή διακρατική ή διεθνή σύμβαση.

4. Σύνδεσμοι και Περιεχόμενο Τρίτων

Το «www.compustar.gr» ενδέχεται να εμφανίζει διαφημίσεις από τρίτους και άλλο περιεχόμενο με συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει ή να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου και το περιεχόμενο τρίτων. Αν ο Πελάτης / Χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση ή σύνδεσμο τρίτου, πρέπει να γνωρίζει ότι αποχωρεί από τους ιστότοπους του «www.compustar.gr» και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που παρέχει δεν θα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική.

5. Χρήση Δεδομένων

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε τη χρήση του site, για να σας προσφέρουμε καλύτερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες & προϊόντα, για να σας στέλνουμε ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις, προσφορές ή/και λοιπά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & sms και για να μπορούμε γενικότερα να επικοινωνούμε μαζί σας.

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα Δεδομένα σας να μην παρέχονται σε τρίτα μέρη, εκτός αν:

(i) ορίζεται διαφορετικά σε αυτή τη Πολιτική Απορρήτου,

(ii) λάβουμε την συγκατάθεση σας,

(iii) κάποια υπηρεσία που παρέχεται από το site μας απαιτεί την αλληλεπίδραση με ή παρέχεται από κάποιο τρίτο μέρος, π.χ. έναν Application Service Provider,

(iv) συμμορφωθούμε σε νομικές διεργασίες για την επιβολή του νόμου,

(v) ανακαλύψουμε ότι η χρήση αυτού του site από την μεριά σας, παραβιάζει αυτή την Πολιτική, τους Όρους Χρήσης, άλλες οδηγίες χρήσης ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και/ή την ιδιοκτησία μας,

(vi) αυτό το site αγοραστεί από κάποιον τρίτο ο οποίος θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα με τον ίδιο τρόπο που έχουμε ορίσει σε αυτή τη Πολιτική. Στη περίπτωση που χρησιμοποιήσετε δεσμούς (links) που εμφανίζονται στο site μας για να επισκεφθείτε άλλα web sites, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων που εμφανίζεται σε αυτά.

6. Χρονικό διάστημα Διατήρησης των Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που περιγράφονται παραπάνω διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, καθώς και για την προστασία του προσωπικού και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας, για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας και για την επίλυση διαφωνιών. Προκειμένου να διασφαλίζονται πάντα υγιείς σχέσεις ανάμεσα σε εμάς και τους πελάτες ή τους συνεργάτες μας, σας ενημερώνουμε ότι αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα Δεδομένα αυτών, μέχρις ότου ο εκάστοτε πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού ή των στοιχείων & παραγγελιών του στο «www.compustar.gr».

Τα Δεδομένα του κάθε πελάτη ή συνεργάτη μας μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή από το αρχείο της εταιρείας μας, μετά την διευθέτηση τυχόν οικονομικών οφειλών του που ενδεχομένως να βρίσκονται σε εκκρεμότητα προς την εταιρεία μας.

7. Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων

Ο Κανονισμός 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ή ΓΚΠΔ (GDPR) δίνει στα Υποκείμενα (Φυσικά Πρόσωπα) ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου, το «www.compustar.gr»  παρέχει στους Πελάτες / Χρήστες του τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία όπως και την προέλευσή τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την τροποποίηση ή ενημέρωση των προσωπικών δεδομένων του, αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
 • Δικαίωμα περιορισμού – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του.
 • Δικαίωμα διαγραφής – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του.
 • Δικαίωμα εναντίωσης – ο Πελάτης έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή/και προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο «www.compustar.gr»:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) dpo@compustar.gr
 • Τηλεφωνικώς στους αριθμούς +30.2221077396.
 • Στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.

Ειδικότερα:

Προκειμένου να επεξεργαστείτε/ τροποποιήσετε τα Δεδομένα σας, θα πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας από τον ακόλουθο σύνδεσμο (url): https://compustar.gr/eshop/index.php?route=account/login χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.

Έπειτα, μέσα από το προφίλ του λογαριασμού σας, μπορείτε να επεξεργαστείτε/ τροποποιήσετε τα Δεδομένα σας όπως εσείς επιθυμείτε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την οριστική διαγραφή του λογαριασμού και των Δεδομένων σας από το site μας, θα πρέπει να μας στείλετε γραπτώς (από το εγγεγραμμένο email του λογαριασμού σας) το αίτημά σας στο: dpo@compustar.gr. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί χειροκίνητα από μέρους μας η οριστική διαγραφή του λογαριασμού και των Δεδομένων σας, θα σας στείλουμε ένα email για να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τον Πελάτη σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως.

Εάν η Εταιρεία δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του Πελάτη, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Εταιρεία δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος στον Πελάτη, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Σημαντικές επισημάνσεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων:

 • Η ικανοποίηση των αιτημάτων περιορισμού, διαγραφής και εναντίωσης, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των υπηρεσιών του «www.compustar.gr» ή τη συνέχιση και λειτουργία της συμβάσεως με την Εταιρεία, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη ή εάν αποκτήθηκαν από άλλη πηγή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου.
 • Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νόμιμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της, σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω.
 • Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.
 • Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας που τον αφορούν, εφόσον θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του με οποιονδήποτε τρόπο.

8. Πολιτική για Ανηλίκους

Σύμφωνα με τον Κανονισμό  679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 8) η Εταιρεία μας δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαέξι (16) ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η εταιρεία μας θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή. Η εταιρεία μας προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα ανήλικα τέκνα τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των Δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

9. Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότερες μεγάλες ιστοσελίδες κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, προϊόντα που υπάρχουν στο καλάθι, στη λίστα αγαπημένων & τη σελίδα σύγκρισης προϊόντων, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή φυλλομετρείτε τις σελίδες της.

Τα cookies παίζουν σημαντικό ρόλο. Χωρίς αυτά, η χρήση του ιστού θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:

 • αν έχετε συμπληρώσει τα πεδία μιας φόρμας επικοινωνίας ή παραγγελίας,
 • αν έχετε προσθέσει προϊόντα στο καλάθι αγορών,
 • τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων,
 • αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μη σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση),
 • αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies στην ιστοσελίδα μας.

Επίσης, ορισμένα πολυμέσα ενσωματωμένα στις σελίδες μας ή/και συγκεκριμένες σελίδες & άρθρα μας, χρησιμοποιούν cookies για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φτάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια πολυμέσα, σελίδες ή άρθρα επισκεφτήκατε.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Αποδοχή ή Απόρριψη των Cookies

Όταν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για πρώτη σας φορά, θα εμφανιστεί μια σχετική ειδοποίηση η οποία θα σας ενημερώνει σχετικά με την χρήση των cookies κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας.

Αν αποδεχτείτε την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας, τότε το πρόγραμμα περιήγησης (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, κλπ) θα αποθηκεύσει στη συσκευή σας τα cookies που απαιτούνται για τη σωστή εμφάνιση και λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Αν απορρίψετε την χρήση των cookies στην ιστοσελίδα μας, τότε τα cookies τρίτων (π.χ. Google Analytics, Google Maps, κλπ) δεν θα ενεργοποιηθούν και έτσι εσείς ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην εμφάνιση ορισμένων σημείων της ιστοσελίδας μας, ενώ παράλληλα εμείς δεν θα είμαστε σε θέση να λάβουμε κυρίως στατιστικά στοιχεία (π.χ. ποιες σελίδες μας έχουν καλύτερη επισκεψιμότητα, από ποιες συσκευές συνδέονται οι περισσότεροι χρήστες στην ιστοσελίδα μας, ποιο προϊόν προκαλεί περισσότερο το ενδιαφέρον των χρηστών μας, κλπ).

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

10. Pixel Tags και Webbeacons

Στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιούνται μέσα όπως τα αποκαλούμενα “pixel tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων), “web beacons” (κωδικοί ιχνηλασίας), “clear GIFs” (καθαρά GIF) ή παρόμοια μέσα. Όλα τα παραπάνω αποκαλούνται από κοινού “Pixel Tags” (ετικέτες εικονοστοιχείων) και αποσκοπούν στη συλλογή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση της Τοποθεσίας και την ταχύτητα απόκρισης.

Με τα Pixel Tags μπορούμε να μετράμε τον αριθμό των χρηστών που επισκέφθηκαν συγκεκριμένες σελίδες της Τοποθεσίας, να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες και να προσδιορίζουμε την αποτελεσματικότητα που είχαν οι ενέργειες προώθησης ή οι διαφημιστικές μας καμπάνιες. Όταν χρησιμοποιούνται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν συνταχθεί σε μορφή HTML, τα Pixel Tags προσφέρουν στον αποστολέα του μηνύματος τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με το εάν και πότε ανοίχτηκε το μήνυμα από τον παραλήπτη.

11. Ασφάλεια

– Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

– Ο Πελάτης αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας των κωδικών πρόσβασης των υπηρεσιών (πχ hosting plan, κλπ) του από τρίτα πρόσωπα. Ο κωδικός που χρησιμοποιεί ο Πελάτης θα πρέπει να πληροί τους κανόνες που θέτει η Εταιρεία όσον αφορά το πλήθος χαρακτήρων, το συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

– Ο Πελάτης οφείλει να έχει πάντα τα στοιχεία επικοινωνίας του ενημερωμένα και να ειδοποιεί την Εταιρεία για κάθε μεταβολή τους. H επικοινωνία και ενημέρωση της Εταιρείας προς τον Πελάτη για θέματα που αφορούν τις υπηρεσίες του (αναβαθμίσεις στους servers, λήξη – ανανέωση συνδρομών κλπ.) διεξάγεται μέσω email ή μέσω sms ή μέσω σχετικών ενημερωτικών σελίδων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

– Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι το email ορίζεται ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στην Εταιρεία και τον Πελάτη και άρα οφείλει να το ελέγχει τακτικά. Ο Πελάτης οφείλει επίσης να προσδιορίζει κύριο και δευτερεύον email επικοινωνίας ή/και αριθμό κινητού τηλεφώνου προκειμένου να διασφαλιστεί η επικοινωνία πληροφοριών από την Εταιρεία προς τον Πελάτη.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Πελάτη της Εταιρείας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο μέσα στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

α. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτήσεων.

β. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον Πελάτη ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

γ. Στην περίπτωση που η Εταιρεία χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.

δ. Ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για αυτόν καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριώσει την ύπαρξη λάθους.

ε. Για ασφάλεια, ο Πελάτης θα πρέπει να χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

στ. H ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο έπειτα από συναίνεσή του για την αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters σχετικά με την Εταιρεία και με τυχόν νέες προσφορές ή εκπτώσεις που παρέχονται από αυτήν. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά emails αυτής της μορφής, μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα επαφών πατώντας στο link που βρίσκεται στο τέλος κάθε ενημερωτικού email – newsletter.

12. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής

Το «www.compustar.gr» διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής και ενημέρωσης της Πολιτική Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του.

Μπορεί να κάνουμε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιούμε για τις σημαντικότερες αλλαγές είτε με την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα μας είτε με την αποστολή ενός μηνύματος στην διεύθυνση e-mail που μας έχετε διαθέσει.

13. Τρόπος επικοινωνίας

Ευχαριστούμε που διαβάσατε την Πολιτική απορρήτου μας.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ή την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο: privacy@compustar.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του «www.compustar.gr».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρεία φροντίζει την ασφάλεια, την αξιοπιστία και το σεβασμό στον Πελάτη. Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των Πελατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό η Εταιρεία γνωρίζει στους επισκέπτες ή και Πελάτες της τα κατωτέρω:

Η ιστοσελίδα και το e-shop της Εταιρείας είναι συστήματα επικοινωνίας με το κοινό, τα οποία παρέχουν μέσω του διαδικτύου πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας και του e-shop της Εταιρείας μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις σημαντικές ανακοινώσεις, τις νέες θέσεις εργασίας και να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Σε περίπτωση που, για την διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας ή του e-shop, είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:

 • Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
 • Τα στοιχεία των Πελατών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες μόνο αν είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας ή τη λειτουργία της υπηρεσίας του Πελάτη.

Το software της ιστοσελίδας και του e-shop είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας και του e-shop και σχετίζονται με πληρωμή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση στον χειρισμό πληροφοριών των Πελατών, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση αιτημάτων του Πελάτη.