Πιστοποιητικό Ασφαλείας

Προστατέψτε δεδομένα & online συναλλαγές των πελατών σας!

Αν η ιστοσελίδα σας διαθέτει φόρμες παραγγελιών ή/και άλλα τεχνικά μέσα τα οποία ζητούν από τους πελάτες σας να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (προσωπικά στοιχεία, στοιχεία πιστωτικών καρτών, κλπ) προκειμένου (πχ) να πραγματοποιήσουν μια αγορά… θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι κρυπτογραφημένη χρησιμοποιώντας ένα SSL πιστοποιητικό.

Το SSL πιστοποιητικό κρυπτογραφεί την σύνδεση μεταξύ του browser ενός επισκέπτη-πελάτη σας με την ιστοσελίδα σας, προστατεύοντας την όλη συναλλαγή που πραγματοποιεί ο κάθε πελάτης προς εσάς. Με αυτό τον τρόπο οι πελάτες σας θα αισθάνονται ασφαλείς σε κάθε συναλλαγή ή συμπλήρωση φορμών μέσω της ιστοσελίδας σας, καθώς παράλληλα εσείς θα μπορείτε να είστε 100% σίγουροι ότι θα αποφύγετε τυχόν άσχημες καταστάσεις που ενδεχομένως να δημιουργηθούν αν τα στοιχεία των πελατών σας καταλήξουν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.


 • SSL Certificate by Thawte!

 • Εκδότης SSL Πιστοποιητικού:Είναι η εταιρία-εκδότης του SSL Πιστοποιητικού.Εκδότης SSL Πιστοποιητικού:
 • SSL Πιστοποιητικό:Είναι η ονομασία του SSL Πιστοποιητικού.SSL Πιστοποιητικό:
 • Τι Πιστοποιείται:Πιστοποιείται το Domain Name στο οποίο θα εγκατασταθεί το πιστοποιητικό. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση εγγυάται ότι κατά την χρήση του SSL η ανταλλαγή πληροφοριών με αυτό το domain θα είναι κρυπτογραφημένη & ασφαλής.Τι Πιστοποιείται:
 • Χρονικό διάστημα Ποιστοποίησης:Μπορείτε να αγοράσετε ή/και να ανανεώσετε το SSL Πιστοποιητικό σας για ένα, δύο ή τρία έτη!Χρονικό διάστημα Ποιστοποίησης:
 • Εύρος Κρυπτογράφησης:Το εύρος του αλγόριθμου της κρυπτογράφησης της ιστοσελίδας σας θα είναι μέχρι και 256 Bits! Έτσι θα μπορείτε να είστε 100% σίγουροι ότι τα δεδομένα & οι συναλλαγές των πελατών σας προστατεύονται αποτελεσματικά!Εύρος Κρυπτογράφησης:
 • Μέγιστο Ποσό Εγγύησης:Είναι το μέγιστο ποσό εγγύησης που μπορεί να εισπράξει ένας επισκέπτης της ιστοσελίδας σας σε περίπτωση αποδεδειγμένης απώλειας των δεδομένων του. Όλες οι χρηματικές εγγυήσεις υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις της αρχής έκδοσης του πιστοποιητικού.Μέγιστο Ποσό Εγγύησης:
 • Λουκέτο Ασφαλείας & "https://" στην γραμμή διευθύνσεων του browser:Στην γραμμή διευθύνσεων του browser θα εμφανίζεται ένα μικρό λουκέτο και η ένδειξη "https://", τα οποία δηλώνουν ότι η σελίδα στην οποία βρίσκεστε είναι κρυπτογραφημένη και ασφαλής.Λουκέτο Ασφαλείας & "https://" στην γραμμή διευθύνσεων του browser:
 • Trusted Site Seal:Μαζί με το SSL Πιστοποιητικό θα λάβετε και έναν επιπλέον κώδικα (τύπου JS) τον οποίο θα μπορείτε να τον ενσωματώσετε στην ιστοσελίδα σας για να εμφανιστεί το Trusted Site Seal. Η εμφάνιση του Trusted Site Seal στην ιστοσελίδα σας ενημερώνει άμεσα τους πελάτες σας ότι η ιστοσελίδα σας είναι ασφαλής, αυξάνοντας παράλληλα και την εμπιστοσύνη τους προς εσάς, τα προϊόντα & τις υπηρεσίες σας!Trusted Site Seal:
 • Συμβατότητα Mobile:Το SSL Πιστοποιητικό που σας προτείνουμε είναι 100% συμβατό με όλες τις συσκευές (Smartphones, Tablets, PC, Laptops,...) και έτσι η ασφαλής πλέον ιστοσελίδα σας θα λειτουργεί σωστά και θα είναι διαθέσιμη για όλους!Συμβατότητα Mobile:
 • Συμβατότητα με (www) ή (χωρίς www):Το SSL Πιστοποιητικό που σας προτείνουμε μπορεί να καταχωρηθεί είτε στην μορφή: "www.to-domain-sas.gr" είτε στην: "to-domain-sas.gr", καθώς δεν είναι δυνατόν να υποστηρίξει και τις 2 μορφές ταυτόχρονα.Συμβατότητα με (www) ή (χωρίς www):
 • Εγκατάσταση από Τεχνικό μας:Προκειμένου να εγκατασταθεί το SSL Πιστοποιητικό στην ιστοσελίδα σας από κάποιον τεχνικό μας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία σύνδεσης του cPanel της ιστοσελίδας σας.Εγκατάσταση από Τεχνικό μας:
 • Παροχή 1 Ελληνικής Dedicated IP:Η παροχή 1 Ελληνικής Dedicated IP ισχύει εφόσον η ιστοσελίδα σας φιλοξενείται σε web server της CompuStar.gr.Παροχή 1 Ελληνικής Dedicated IP:
 • Καλύτερο S.E.O. λόγω Ελληνικής IP:Χρησιμοποιώντας την Ελληνική Dedicated IP που σας παρέχουμε, η ιστοσελίδα σας θα βελτιστοποιηθεί αρκετά και ως προς το S.E.O. της!Καλύτερο S.E.O. λόγω Ελληνικής IP:
 • SSL

  Standard

 • 49!


  /έτος!

 • Εκδότης SSL Πιστοποιητικού:Thawte
 • SSL Πιστοποιητικό:Thawte SSL123
 • Τι Πιστοποιείται:1 Domain Name
 • Χρονικό διάστημα Ποιστοποίησης:1-3 έτη
 • Εύρος Κρυπτογράφησης:έως 256 bits
 • Μέγιστο Ποσό Εγγύησης:$100,000
 • Λουκέτο Ασφαλείας & "https://" στην γραμμή διευθύνσεων του browser:
 • Trusted Site Seal:Δυναμικό
 • Συμβατότητα Mobile:
 • Συμβατότητα με (www) ή (χωρίς www):
  Επιλογή μιας μόνο μορφής
 • Εγκατάσταση από Τεχνικό μας:
 • Παροχή 1 Ελληνικής Dedicated IP:
 • Καλύτερο S.E.O. λόγω Ελληνικής IP:
 • SSL

  Plus

 • 99!


  /έτος!

 • Εκδότης SSL Πιστοποιητικού:Thawte
 • SSL Πιστοποιητικό:Thawte SSL123
 • Τι Πιστοποιείται:1 Domain Name
 • Χρονικό διάστημα Ποιστοποίησης:1-3 έτη
 • Εύρος Κρυπτογράφησης:έως 256 bits
 • Μέγιστο Ποσό Εγγύησης:$100,000
 • Λουκέτο Ασφαλείας & "https://" στην γραμμή διευθύνσεων του browser:
 • Trusted Site Seal:Δυναμικό
 • Συμβατότητα Mobile:
 • Συμβατότητα με (www) ή (χωρίς www):
  Επιλογή μιας μόνο μορφής
 • Εγκατάσταση από Τεχνικό μας:
 • Παροχή 1 Ελληνικής Dedicated IP:
 • Καλύτερο S.E.O. λόγω Ελληνικής IP:
 • SSL

  Full

 • 139!


  /έτος!

 • Εκδότης SSL Πιστοποιητικού:Thawte
 • SSL Πιστοποιητικό:Thawte SSL123
 • Τι Πιστοποιείται:1 Domain Name
 • Χρονικό διάστημα Ποιστοποίησης:1-3 έτη
 • Εύρος Κρυπτογράφησης:έως 256 bits
 • Μέγιστο Ποσό Εγγύησης:$100,000
 • Λουκέτο Ασφαλείας & "https://" στην γραμμή διευθύνσεων του browser:
 • Trusted Site Seal:Δυναμικό
 • Συμβατότητα Mobile:
 • Συμβατότητα με (www) ή (χωρίς www):
  Επιλογή μιας μόνο μορφής
 • Εγκατάσταση από Τεχνικό μας:
 • Παροχή 1 Ελληνικής Dedicated IP:
 • Καλύτερο S.E.O. λόγω Ελληνικής IP:

shadow

Σημειώσεις:

 • Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές τιμές λιανικής συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
 • Για να είναι δυνατή η εγκατάσταση & χρήση ενός SSL πιστοποιητικού στην ιστοσελίδα σας, απαιτείται να διαθέτετε Dedicated Ip.
 • Η ελάχιστη συνδρομή ανά SSL πιστοποιητικό ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Προστατέψτε τα δεδομένα και όλες τις online συναλλαγές των πελατών σας!