Διαγνωστικός Έλεγχος Laptop

Διάγνωση Laptop

Διαγνωστικός Έλεγχος Laptop

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία όταν:...

  • Το laptop σας έχει κάποιο πρόβλημα & θέλετε να μάθετε αν επισκευάζεται και πόσο ακριβώς θα κοστίσει η επισκευή του.

Όταν ένα laptop παρουσιάζει πρόβλημα, το πρώτο σωστό βήμα είναι να πραγματοποιηθεί ένας τεχνικός & διαγνωστικός έλεγχος του υλικού (hardware) του μηχανήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η τρέχουσα κατάστασή του.

Είναι καλό να γνωρίζετε εξ’ αρχής αν το laptop σας είναι λειτουργικό από τεχνικής και ηλεκτρονικής* άποψης, για να αποφύγετε τυχόν περαιτέρω προβλήματα ή/και χρεώσεις αργότερα.

*Στη συγκεκριμένη υπηρεσία δεν περιλαμβάνεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος, αλλά είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με επιπλέον 15,00€ χρέωση και περίπου 1 εργάσιμη ημέρα περισσότερο σε χρόνο.

Πόσο στοιχίζει η υπηρεσία;

Η υπηρεσία για τον Τεχνικό & Διαγνωστικό έλεγχο του laptop σας κοστίζει 15,00€.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος;

Συνήθως χρειαζόμαστε 1-2 εργάσιμες ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα tests και να έχουμε μια σαφή εικόνα για το laptop σας. Ο χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που θα έχουμε. Φυσικά ισχύει (αυστηρώς) σειρά προτεραιότητας με σκοπό να εξυπηρετούνται πάντα όλοι οι πελάτες μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.