Ηλεκτρονική Επισκευή Υπολογιστή

Ηλεκτρονική Επισκευή

Ηλεκτρονική Επισκευή

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία όταν:...

  • Ο υπολογιστής σας έχει ηλεκτρονική ζημιά (πχ στην μητρική κάρτα, στην κάρτα γραφικών, κλπ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί μια ηλεκτρονική επισκευή να θεωρηθεί εφικτή και κατόπιν να πραγματοποιηθεί, με την προϋπόθεση όμως ότι ο υπολογιστής σας θα επισκευαστεί πλήρως και (χωρίς φυσικά να δίνεται κάποια εγγύηση γι’ αυτό) να μην παρουσιάσει το ίδιο πρόβλημα για τουλάχιστον 6-12 μήνες.

Δεν είμαστε από αυτούς που θα σας υποσχεθούν αρχικά μια σίγουρη επισκευή του υπολογιστή σας, αλλά μετά θα ταλαιπωρήστε με επιπλέον επισκέψεις για περαιτέρω επισκευές και κόστη. Αντιθέτως μπορούμε να σας ενημερώσουμε μεν, ότι είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε την οποιαδήποτε ηλεκτρονική επισκευή στον υπολογιστή σας (από αλλαγή πυκνωτών μέχρι και επαγγελματική αντικατάσταση BGA Chip) αρκεί όμως να έχει προηγηθεί πλήρης ηλεκτρονικός έλεγχος και να έχει βγει πόρισμα ότι υπάρχουν πιθανότητες επιτυχίας πάνω από 95%.

Αν το ποσοστό επιτυχίας είναι μικρότερο, σας ενημερώνουμε σχετικώς και δεν σας συστήνουμε ηλ. επισκευή (αλλά αντικατάσταση) καθώς βάση της εμπειρίας μας, πολλές περιπτώσεις μηχανημάτων παρουσιάζουν και πάλι το ίδιο πρόβλημα εντός 1-2 μηνών.

Πόσο στοιχίζει η υπηρεσία;

Η υπηρεσία για μια σωστή ηλεκτρονική επισκευή του υπολογιστή σας κοστίζει 30,00€ (άνευ εξαρτημάτων/ανταλλακτικών).

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η επισκευή;

Συνήθως χρειαζόμαστε 1-5 εργάσιμες ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί μια σωστή ηλεκτρονική επισκευή στον υπολογιστή σας. Ο χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που θα έχουμε. Φυσικά ισχύει (αυστηρώς) σειρά προτεραιότητας με σκοπό να εξυπηρετούνται πάντα όλοι οι πελάτες μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.