Πλήρης Έλεγχος Laptop

Πλήρης Έλεγχος

Ηλεκτρονικός Έλεγχος

Χρειάζεστε αυτή την υπηρεσία όταν:...

  • Το laptop σας έχει κάποιο ηλεκτρονικό πρόβλημα ή εσωτερικά σπασίματα (πχ σύνδεσμοι της οθόνης, πτερύγια του CPU FAN,…) & θέλετε να μάθετε αν επισκευάζεται και πόσο ακριβώς θα κοστίσει η επισκευή του.

Όταν ένα laptop παρουσιάζει πρόβλημα, το πρώτο σωστό βήμα είναι να πραγματοποιηθεί ένας τεχνικός & διαγνωστικός έλεγχος του υλικού (hardware) του μηχανήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η τρέχουσα κατάστασή του.

Σε αρκετές περιπτώσεις η βλάβη που υφίσταται σε ένα laptop μπορεί να είναι ηλεκτρονικής φύσεως ζημιά και για να εξακριβωθεί αυτό, θα πρέπει το laptop να ανοιχτεί και να γίνουν όλες οι απαραίτητες μετρήσεις στις πλακέτες και τα κυκλώματα αυτών καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί.

Είναι καλό να γνωρίζετε εξ’ αρχής αν το laptop σας είναι λειτουργικό από τεχνικής και ηλεκτρονικής* άποψης, για να αποφύγετε τυχόν περαιτέρω προβλήματα ή/και χρεώσεις αργότερα.

*Στη συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο ηλεκτρονικός έλεγχος, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα της κατάστασης του laptop σας.

Πόσο στοιχίζει η υπηρεσία;

Η υπηρεσία για τον Τεχνικό, Διαγνωστικό & Ηλεκτρονικό έλεγχο του laptop σας κοστίζει 30,00€.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος;

Συνήθως χρειαζόμαστε 1-3 εργάσιμες ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν όλα τα tests και να έχουμε πλήρη εικόνα για το laptop σας. Ο χρόνος αυτός είναι ενδεικτικός και μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που θα έχουμε. Φυσικά ισχύει (αυστηρώς) σειρά προτεραιότητας με σκοπό να εξυπηρετούνται πάντα όλοι οι πελάτες μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.