Συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων/E-shop & Πελάτη!

Για να πετύχει ένα website και ειδικότερα ένα e-shop, δεν αρκεί απλά να υπάρχει στο διαδίκτυο. Απαιτείται σκληρή δουλειά και αφοσίωση προκειμένου να παραμένει πάντοτε στην πρώτη γραμμή, εξασφαλίζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα ή ακόμη και καθημερινά για τους επισκέπτες του νέα αλλά και μοναδικά προϊόντα & υπηρεσίες, ανταγωνιστικές προσφορές, συχνές αλλαγές στο design ανα season, κλπ.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό, ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει είτε να δαπανά δεκάδες εργατοώρες από το δικό του χρόνο, είτε να προσλάβει έναν ή περισσότερους υπαλλήλους με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος αλλά και χρόνο για τη σωστή εκπαίδευση τους.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνοντας το ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη, προσφέροντας Συμβόλαια Υποστήριξης για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να κρατά την Ιστοσελίδα ή το E-shop της ανανεωμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και προκειμένου φυσικά να παραμένει η επιχείρηση ανταγωνιστική στο Διαδίκτυο.

Συμβόλαια Υποστήριξης Ιστοσελίδων/E-shop & Πελάτη!

Για να πετύχει ένα website και ειδικότερα ένα e-shop, δεν αρκεί απλά να υπάρχει στο διαδίκτυο. Απαιτείται σκληρή δουλειά και αφοσίωση προκειμένου να παραμένει πάντοτε στην πρώτη γραμμή, εξασφαλίζοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα ή ακόμη και καθημερινά για τους επισκέπτες του νέα αλλά και μοναδικά προϊόντα & υπηρεσίες, ανταγωνιστικές προσφορές, συχνές αλλαγές στο design ανα season, κλπ.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό, ο κάθε επιχειρηματίας θα πρέπει είτε να δαπανά δεκάδες εργατοώρες από το δικό του χρόνο, είτε να προσλάβει έναν ή περισσότερους υπαλλήλους με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος αλλά και χρόνο για τη σωστή εκπαίδευση τους.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνοντας το ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη, προσφέροντας Συμβόλαια Υποστήριξης για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να κρατά την Ιστοσελίδα ή το E-shop της ανανεωμένο σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και προκειμένου φυσικά να παραμένει η επιχείρηση ανταγωνιστική στο Διαδίκτυο.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
WEBSITE/E-SHOP & ΠΕΛΑΤΗ

WebSite Support
GREEN

1.116,00€ -> 930,00€/έτος

Εργατοώρες/ Έτος: 30Σε χρονικό διάστημα 1 έτους μπορείτε να μας ζητάτε εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσουμε στην Ιστοσελίδα ή το E-shop σας.

Εργατοώρες/ Εβδομάδα: 5Θα μπορούμε να εργαζόμαστε για εσάς μέχρι και 5 ώρες ανά εβδομάδα συνολικά. Αν υπάρξει επείγουσα ανάγκη για επιπλέον εργασίες εντός της ίδιας εβδομάδας, τότε θα υφίσταται περαιτέρω χρέωση βάση του εκάστοτε τιμοκαταλόγου μας. Εναλλακτικά θα μπορούν οι εργασίες αυτές να υλοποιηθούν από την επόμενη εβδομάδα.
Ελάχιστη Χρέωση/ Αίτημα: 1 εργατοώραΗ ελάχιστη χρέωση για κάθε αίτημά σας που θα διεκπεραιώνουμε, αντιστοιχεί σε 1 εργατοώρα.
Τροποποίηση Περιεχομένου: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε αλλαγές στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας, όπως: Ανάρτηση/Διόρθωση Κειμένων, Ανάρτηση/Αντικατάσταση Εικόνων/Φωτογραφιών, Αλλαγή Τιμών σε Προϊόντα, Δημιουργία Εκπτώσεων σε Προϊόντα, Δημιουργία Άρθρων, κλπ αρκεί να μας προμηθεύετε σε κάθε περίπτωση με το ανάλογο υλικό & οδηγίες.
Γραφιστική Υποστήριξη: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε τη Δημιουργία Γραφικών όπως (πχ) Banners προκειμένου να διακοσμήσουν ένα ή περισσότερα σημεία της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας. Επίσης διαθέτουμε μια μεγάλη συλλογή από Premium (αγορασμένες) εικόνες για τη δημιουργία γραφικών, backgrounds, κ.α. για την Ιστοσελίδα ή το E-shop σας.
Υποστήριξη Template: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε αλλαγές στο σχεδιαστικό της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας, όπως: Τροποποιήσεις του HEADER ή του FOOTER, Αλλαγή στον τρόπο εμφάνισης των Φίλτρων των προϊόντων, Δημιουργία νέων Ενοτήτων Παρουσίασης ή Τροποποίηση των υφιστάμενων, Δημιουργία Media Galleries, κ.α.
Υποστήριξη Custom Κώδικα: ΝΑΙΓια απλές εργασίες στο εικαστικό ή για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας που δε μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων Εργαλείων/Παροχών των Theme/Plug-ins σας, γράφουμε εμείς Custom Κώδικα σε PHP/CSS/JS/HTML ώστε να εξυπηρετήσουμε την εκάστοτε ανάγκη σας.
Εργασίες σε περιβάλλον Server: ΝΑΙΜπορούμε να εξυπηρετούμε αιτήματά σας όπως: Δημιουργία Email Accounts, Διαχείριση Mail Quota, DNS Records, Forwarders, Προληπτικό-Χειροκίνητο Backup, Restore, κλπ εφόσον έχουμε πρόσβαση στο Control Panel του Server σας και εφόσον ο Server παρέχει τα σχετικά εργαλεία.
Κατάλληλο για WordPress: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε WordPress Ιστοσελίδες.
Κατάλληλο για WooCommerce: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε WooCommerce E-Shops.
Κατάλληλο για OpenCart: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε OpenCart E-shops.
Υποστήριξη μέσω Email: ΝΑΙΌλα τα αιτήματα υποστήριξης από εσάς, θα πρέπει να στέλνονται σε εμάς MONO μέσω e-mail. Εμείς στη συνέχεια θα επιμελούμαστε αυτών και θα σας απαντάμε με τη σειρά μας, επίσης μέσω e-mail.

WebSite Support
BLUE

2.604,00€ -> 2.170,00€/έτος

Εργατοώρες/ Έτος: 70Σε χρονικό διάστημα 1 έτους μπορείτε να μας ζητάτε εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσουμε στην Ιστοσελίδα ή το E-shop σας.

Εργατοώρες/ Εβδομάδα: 10Θα μπορούμε να εργαζόμαστε για εσάς μέχρι και 10 ώρες ανά εβδομάδα συνολικά. Αν υπάρξει επείγουσα ανάγκη για επιπλέον εργασίες εντός της ίδιας εβδομάδας, τότε θα υφίσταται περαιτέρω χρέωση βάση του εκάστοτε τιμοκαταλόγου μας. Εναλλακτικά θα μπορούν οι εργασίες αυτές να υλοποιηθούν από την επόμενη εβδομάδα.
Ελάχιστη Χρέωση/ Αίτημα: 1 εργατοώραΗ ελάχιστη χρέωση για κάθε αίτημά σας που θα διεκπεραιώνουμε, αντιστοιχεί σε 1 εργατοώρα.
Τροποποίηση Περιεχομένου: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε αλλαγές στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας, όπως: Ανάρτηση/Διόρθωση Κειμένων, Ανάρτηση/Αντικατάσταση Εικόνων/Φωτογραφιών, Αλλαγή Τιμών σε Προϊόντα, Δημιουργία Εκπτώσεων σε Προϊόντα, Δημιουργία Άρθρων, κλπ αρκεί να μας προμηθεύετε σε κάθε περίπτωση με το ανάλογο υλικό & οδηγίες.
Γραφιστική Υποστήριξη: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε τη Δημιουργία Γραφικών όπως (πχ) Banners προκειμένου να διακοσμήσουν ένα ή περισσότερα σημεία της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας. Επίσης διαθέτουμε μια μεγάλη συλλογή από Premium (αγορασμένες) εικόνες για τη δημιουργία γραφικών, backgrounds, κ.α. για την Ιστοσελίδα ή το E-shop σας.
Υποστήριξη Template: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε αλλαγές στο σχεδιαστικό της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας, όπως: Τροποποιήσεις του HEADER ή του FOOTER, Αλλαγή στον τρόπο εμφάνισης των Φίλτρων των προϊόντων, Δημιουργία νέων Ενοτήτων Παρουσίασης ή Τροποποίηση των υφιστάμενων, Δημιουργία Media Galleries, κ.α.
Υποστήριξη Custom Κώδικα: ΝΑΙΓια απλές εργασίες στο εικαστικό ή για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας που δε μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων Εργαλείων/Παροχών των Theme/Plug-ins σας, γράφουμε εμείς Custom Κώδικα σε PHP/CSS/JS/HTML ώστε να εξυπηρετήσουμε την εκάστοτε ανάγκη σας.
Εργασίες σε περιβάλλον Server: ΝΑΙΜπορούμε να εξυπηρετούμε αιτήματά σας όπως: Δημιουργία Email Accounts, Διαχείριση Mail Quota, DNS Records, Forwarders, Προληπτικό-Χειροκίνητο Backup, Restore, κλπ εφόσον έχουμε πρόσβαση στο Control Panel του Server σας και εφόσον ο Server παρέχει τα σχετικά εργαλεία.
Κατάλληλο για WordPress: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε WordPress Ιστοσελίδες.
Κατάλληλο για WooCommerce: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε WooCommerce E-Shops.
Κατάλληλο για OpenCart: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε OpenCart E-shops.
Υποστήριξη μέσω Email: ΝΑΙΌλα τα αιτήματα υποστήριξης από εσάς, θα πρέπει να στέλνονται σε εμάς MONO μέσω e-mail. Εμείς στη συνέχεια θα επιμελούμαστε αυτών και θα σας απαντάμε με τη σειρά μας, επίσης μέσω e-mail.

WebSite Support
ORANGE

7.440,00€ -> 6.200,00€/έτος

Εργατοώρες/ Έτος: 200Σε χρονικό διάστημα 1 έτους μπορείτε να μας ζητάτε εργασίες που θέλετε να πραγματοποιήσουμε στην Ιστοσελίδα ή το E-shop σας.

Εργατοώρες/ Εβδομάδα: 20Θα μπορούμε να εργαζόμαστε για εσάς μέχρι και 20 ώρες ανά εβδομάδα συνολικά. Αν υπάρξει επείγουσα ανάγκη για επιπλέον εργασίες εντός της ίδιας εβδομάδας, τότε θα υφίσταται περαιτέρω χρέωση βάση του εκάστοτε τιμοκαταλόγου μας. Εναλλακτικά θα μπορούν οι εργασίες αυτές να υλοποιηθούν από την επόμενη εβδομάδα.
Ελάχιστη Χρέωση/ Αίτημα: 1 εργατοώραΗ ελάχιστη χρέωση για κάθε αίτημά σας που θα διεκπεραιώνουμε, αντιστοιχεί σε 1 εργατοώρα.
Τροποποίηση Περιεχομένου: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε αλλαγές στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας, όπως: Ανάρτηση/Διόρθωση Κειμένων, Ανάρτηση/Αντικατάσταση Εικόνων/Φωτογραφιών, Αλλαγή Τιμών σε Προϊόντα, Δημιουργία Εκπτώσεων σε Προϊόντα, Δημιουργία Άρθρων, κλπ αρκεί να μας προμηθεύετε σε κάθε περίπτωση με το ανάλογο υλικό & οδηγίες.
Γραφιστική Υποστήριξη: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε τη Δημιουργία Γραφικών όπως (πχ) Banners προκειμένου να διακοσμήσουν ένα ή περισσότερα σημεία της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας. Επίσης διαθέτουμε μια μεγάλη συλλογή από Premium (αγορασμένες) εικόνες για τη δημιουργία γραφικών, backgrounds, κ.α. για την Ιστοσελίδα ή το E-shop σας.
Υποστήριξη Template: ΝΑΙΜπορείτε να μας ζητάτε αλλαγές στο σχεδιαστικό της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας, όπως: Τροποποιήσεις του HEADER ή του FOOTER, Αλλαγή στον τρόπο εμφάνισης των Φίλτρων των προϊόντων, Δημιουργία νέων Ενοτήτων Παρουσίασης ή Τροποποίηση των υφιστάμενων, Δημιουργία Media Galleries, κ.α.
Υποστήριξη Custom Κώδικα: ΝΑΙΓια απλές εργασίες στο εικαστικό ή για τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή του E-shop σας που δε μπορούν να υλοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων Εργαλείων/Παροχών των Theme/Plug-ins σας, γράφουμε εμείς Custom Κώδικα σε PHP/CSS/JS/HTML ώστε να εξυπηρετήσουμε την εκάστοτε ανάγκη σας.
Εργασίες σε περιβάλλον Server: ΝΑΙΜπορούμε να εξυπηρετούμε αιτήματά σας όπως: Δημιουργία Email Accounts, Διαχείριση Mail Quota, DNS Records, Forwarders, Προληπτικό-Χειροκίνητο Backup, Restore, κλπ εφόσον έχουμε πρόσβαση στο Control Panel του Server σας και εφόσον ο Server παρέχει τα σχετικά εργαλεία.
Κατάλληλο για WordPress: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε WordPress Ιστοσελίδες.
Κατάλληλο για WooCommerce: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε WooCommerce E-Shops.
Κατάλληλο για OpenCart: ΝΑΙΤα Συμβόλαια Υποστήριξης που προσφέρουμε, μπορούν να εφαρμοστούν σε OpenCart E-shops.
Υποστήριξη μέσω Email: ΝΑΙΌλα τα αιτήματα υποστήριξης από εσάς, θα πρέπει να στέλνονται σε εμάς MONO μέσω e-mail. Εμείς στη συνέχεια θα επιμελούμαστε αυτών και θα σας απαντάμε με τη σειρά μας, επίσης μέσω e-mail.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

  • Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τελικές τιμές λιανικής συμπ/νου ΦΠΑ 24%.
  • Τα πακέτα Website Support που προσφέρουμε μπορούν να εφαρμοστούν όπως είναι μόνο σε ιστοσελίδες & e-shops βασισμένα στο WordPress, στο WooCommerce & στο OpenCart.
  • Για κάθε αίτημά σας θα σας ενημερώνουμε από πριν για το πόσες εργατοώρες θα χρειαστούμε να το ολοκληρώσουμε και εφόσον συμφωνείτε, θα προχωράμε στην εφαρμογή των εργασιών.
  • Οι εργατοώρες που δεν αξιοποιούνται σε ένα έτος, δεν μεταφέρονται στο επόμενο.
  • Η ελάχιστη συνδρομή ανά Συμβόλαιο Υποστήριξης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Εσείς απλώς απολαύστε την ιστοσελίδα σας! Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δευτέρα με Παρασκευή: 10.30 – 14.30 & 17.30 – 21.00
Σάββατο: 10.30 – 14.30

Δευτέρα με Παρασκευή: 10.30 – 21.00
Σάββατο: 10.30 – 14.30

Δευτέρα με Παρασκευή: 10.30 – 21.00
Σάββατο: 10.30 – 14.30

    Τα πεδία με ( * ) είναι υποχρεωτικά.