14 Μαΐου 2024 in blog

Τον Ιούνιο του 2024 αλλάζει η λειτουργικότητα των λογαριασμών Google Ads που είναι σε αναστολή.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έστειλε η Google μέσω email στους Διαφημιζόμενους, από τον Ιούνιο του 2024 η Google θα περιορίσει τη λειτουργικότητα των λογαριασμών που έχουν τεθεί σε αναστολή. Οι διαφημιζόμενοι θα ενημερωθούν εντός του προϊόντος για το ότι ο λογαριασμός τους που έχει τεθεί σε αναστολή θα έχει περιορισμένη λειτουργικότητα. Θα έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους που έχει τεθεί σε αναστολή, αλλά η πρόσβαση αυτή θα περιορίζεται στις παρακάτω ενέργειες:

  • Επιλογές χρέωσης: Πραγματοποίηση πληρωμής, λήψη φορολογικών εγγράφων, προσθήκη τρόπου πληρωμής.
  • Ρυθμίσεις λογαριασμού: Ακύρωση λογαριασμού και διεκδίκηση επιστροφής χρημάτων.
  • Αιτήματα επανεξέτασης και επαλήθευση: Υποβολή αιτήματος επανεξέτασης αναστολής, ολοκλήρωση επαλήθευσης διαφημιζομένου.
  • Ρυθμίσεις ασφαλείας: Ενημέρωση ρυθμίσεων ασφαλείας εντός του λογαριασμού στο Google Ads.
  • Πλοήγηση σε οποιαδήποτε σελίδα του λογαριασμού στο Google Ads.
  • Ανάγνωση πληροφοριών και λήψη σχετικών αναφορών από τον Λογαριασμό Google.

Όλες οι άλλες ενέργειες στον λογαριασμό που έχει τεθεί σε αναστολή θα απενεργοποιηθούν.

Αυτή η ενημέρωση ισχύει μόνο για λογαριασμούς στο Google Ads που έχουν τεθεί σε αναστολή και δεν θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ενεργών λογαριασμών.